% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 8

Breaking Bad - S05 - E08
کارگردان: Michelle MacLaren نویسنده: Moira Walley-Beckett
نام قسمت: Gliding Over All زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

والت تصمیمی خطرناک می‌گیرد.