% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 13

Breaking Bad - S05 - E13
کارگردان: Michelle MacLaren نویسنده: George Mastras
نام قسمت: To'hajiilee زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اوضاع به روش‌های غیرمنتظره ای برای والت هیجانی می‌شود.