% 100

افسار گسیخته -

فصل 2 - قسمت 13

Breaking Bad - S02 - E13
کارگردان: Adam Bernstein نویسنده: Vince Gilligan
نام قسمت: ABQ زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پدر غمگین جین اقداماتی را انجام می‌دهد که منجر به فاجعه بیشتر می‌شود.