% 100

افسار گسیخته -

فصل 3 - قسمت 8

Breaking Bad - S03 - E08
کارگردان: Colin Bucksey نویسنده: Gennifer Hutchison
نام قسمت: I See You زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

خانواده منتظر اخبار مربوط به هنک هستند. در حالی که جسی در آزمایشگاه کاور می‌پوشد ، والت سعی می کند گاس را آرام کند. والت پس از مشاهده طغیانی ناراحت کننده ، نگران است که او و خانواده اش در خطر باشند.