% 100

افسار گسیخته -

فصل 4 - قسمت 13

Breaking Bad - S04 - E13
کارگردان: Vince Gilligan نویسنده: Vince Gilligan
نام قسمت: Face Off زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

والت و جسی برای رویارویی با گاس با هم هم دست می‌شوند. با کمک شاول ، والت متحد غیر منتظره‌ای پیدا می کند.