% 100

افسار گسیخته -

فصل 2 - قسمت 6

Breaking Bad - S02 - E06
کارگردان: Peter Medak نویسنده: Vince Gilligan , J. Roberts
نام قسمت: Peekaboo زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

راز والت هنگامی به خطر می افتد که اسکایلر از گرتچن به خاطر پرداخت هزینه های درمان تشکر می کند.