% 100

افسار گسیخته -

فصل 3 - قسمت 6

Breaking Bad - S03 - E06
کارگردان: John Shiban نویسنده: John Shiban
نام قسمت: Sunset زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

والت در محیط جدید خود مستقر می‌شود. والت ، تحقیقات هنک باعث ایجاد مشکلاتی برای والت و جسی می شود.