% 100

افسار گسیخته -

فصل 3 - قسمت 7

Breaking Bad - S03 - E07
کارگردان: Michelle MacLaren نویسنده: Thomas Schnauz
نام قسمت: One Minute زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

نوسانات روزافزون هنک باعث رویارویی با جسی و مشکل در کار می‌شود. اسکایلر والت را برای انجام معامله تحت فشار قرار می‌دهد.