% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 12

Breaking Bad - S05 - E12
کارگردان: Sam Catlin نویسنده: Sam Catlin
نام قسمت: Rabid Dog زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک استراتژی غیرمعمول شروع می‌شود ، در حالی که برنامه‌هایی وجود دارد که می‌تواند همه چیز را تغییر دهد.