% 100

افسار گسیخته -

فصل 2 - قسمت 5

Breaking Bad - S02 - E05
کارگردان: Johan Renck نویسنده: Moira Walley-Beckett
نام قسمت: Breakage زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

هنک از پیامدهای رویارویی با توکو رنج می برد. در همین حال ، جسی خدمه ای استخدام می کند تا محصول خود را در خیابان بیرون بکشد.