% 100

افسار گسیخته -

فصل 1 - قسمت 6

Breaking Bad - S01 - E06
کارگردان: Bronwen Hughes نویسنده: George Mastras
نام قسمت: Crazy Handful of Nothin' زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

عوارض جانبی شیمی درمانی باعث آزار والت می شود. در همین حال ، DEA نمایندگی های مشکوک را جمع می کند.