% 100

افسار گسیخته -

فصل 4 - قسمت 4

Breaking Bad - S04 - E04
کارگردان: Colin Bucksey نویسنده: Moira Walley-Beckett
نام قسمت: Bullet Points زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

کارتل برای به دست آوردن دست برتر اقداماتی انجام می‌دهد. والت و اسکایلر راز شرم آوری را با بقیه اعضای خانواده در میان می‌گذارند. فعالیت های جسی توجهات ناخواسته را جلب می‌کند.