% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 16

Breaking Bad - S05 - E16
کارگردان: Vince Gilligan نویسنده: Vince Gilligan
نام قسمت: Felina زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

همه چیزهای بد باید به پایان برسند.