% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 5

Breaking Bad - S05 - E05
کارگردان: George Mastras نویسنده: George Mastras
نام قسمت: Dead Freight زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

تیم والت برای بدست آوردن متیل آمین مورد نیاز برای ادامه فعالیت دست به خلاقیت جدیدی می‌زنند.