% 100

افسار گسیخته -

فصل 5 - قسمت 6

Breaking Bad - S05 - E06
کارگردان: Colin Bucksey نویسنده: Gennifer Hutchison
نام قسمت: Buyout زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

والت ، جسی و مایک بر سر آینده تجارت خود مبارزه می‌کنند ، زیرا خطرات شغلی برای جسی بسیار سنگین شده است.