% 100

افسار گسیخته -

فصل 4 - قسمت 6

Breaking Bad - S04 - E06
کارگردان: Michael Slovis نویسنده: Gennifer Hutchison
نام قسمت: Cornered زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اسکایلر کشف ناخوشایندی می‌کند. والتر جونیور پدرش را به سمت خرید مشکوکی سوق می‌دهد. جسی به مایک کمک غیر منتظره‌ای می‌کند.