% 83

افسار گسیخته -

فصل 1 - قسمت 7

Breaking Bad - S01 - E07
کارگردان: Tim Hunter نویسنده: Peter Gould
نام قسمت: A No-Rough-Stuff-Type Deal زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 18 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

والتر پس از جلسه PTA هویت جدید خود را به عنوان فروشنده مواد مخدر می پذیرد. در جای دیگر ، جسی تصمیم می گیرد خانه عمه خود را در بازار قرار دهد و اسکایلر دریافت کننده دوش کودک است.