% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 4 - قسمت 2

Attack on Titan - S04 - E02
کارگردان:
نام قسمت: قطار نیمه شب زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در این قسمت در ادامه داستانی که در قسمت اول دیدیم، موضوع از این قرار است که تایتان‌ها دیگر موجودات بدون رقیب و قدرتمند دنیا نیستند و...