% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 3 - قسمت 2

Attack on Titan - S03 - E02
کارگردان: Shintarō Itoga نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: Pain زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پیشاهنگ‌ها در برابر دشمن جدید موضع می‌گیرند ، اما آن‌ها فقط تایتان‌ها نیستند که می‌جنگند.