-

حمله به تایتان‌ -

فصل 1 - قسمت 11

Attack on Titan - S01 - E11
کارگردان: Kiyoshi Fukumoto نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: Idol: The Struggle for Trost, Part 7 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

برنامه‌ای برای استفاده از قدرت‌های تایتانی ارن ارائه شده است تا بتواند سوراخ دیوار را بپوشاند، اما با وجود تاریخ خون آلود دولت و مخالفان جدی در صفوف ارتش ، بزرگترین تهدید برای بشریت ممکن است تایتان‌ها نباشند.