-

حمله به تایتان‌ -

فصل 3 - قسمت 8

Attack on Titan - S03 - E08
کارگردان: Matsuo Asami , Ryōsuke Azuma نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: Outside the Walls of Orvud District زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

وقتی همه چیز از هم می‌پاشد، ارن برای نجات دوستانش باید به خودش ایمان داشته باشد. اما ممکن است ارن به تنهایی برای جلوگیری از نابودی قریب الوقوع کافی نباشد.