% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 4 - قسمت 6

Attack on Titan - S04 - E06
کارگردان: 進撃の巨 نویسنده: 進撃の巨
نام قسمت: تایتان چکشِ جنگی زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

این قسمت ورود تایتان چکشِ جنگی (War Hammer Titan)...