-

حمله به تایتان‌ -

فصل 2 - قسمت 4

Attack on Titan - S02 - E04
کارگردان: Hitomi Ezoe نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: Soldier زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سلاح‌ها از کار افتاده است و تایتان‌ها به شدت حمله می‌کنند تنها امید پیشاهنگان ممکن است به یک قول و یک راز بستگی داشته باشد...