% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 2 - قسمت 1

Attack on Titan - S02 - E01
کارگردان: Hiroyuki Tanaka نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: Beast Titan زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

همراه با پوشش ارتش در حادثه گذشته، کشف تکان دهنده در داخل دیوارها باعث سر و صدا می‌شود. در جای دیگر ، در حالی که نیروهای تازه نفس پیشاهنگی برای مشاهده نگهداری می‌شوند ، تهدیدی شگفت آور ظاهر می‌شود.