-

حمله به تایتان‌ -

فصل 1 - قسمت 20

Attack on Titan - S01 - E20
کارگردان: Shintarō Itoga نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: Erwin Smith: The 57th Exterior Scouting Mission, Part 4 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سپاه ریکان با موفقیت، زن تایتان گیر می‌اندازد. فرمانده اروین و کاپیتان لوی مقدمات استخراج هرکسی را که در داخل تیتان است ، آغاز می‌کنند ، آیا سپاه ریکان هویت واقعی آن را کشف خواهد کرد، یا تایتان ماده آخرین حقه را در آستین دارد؟