% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 3 - قسمت 22

Attack on Titan - S03 - E22
کارگردان: Shintarō Itoga , Tetsuya Wakano , Tetsuro Araki نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: The Other Side of the Wall زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اگر چه امید و ناامیدی با هم آشکار شده‌اند، اما واقعیت علنی می‌شود. پس از آن پیشاهنگ‌ها جسارت می‌کنند تا بیرون دیوارها را ببینند و این چیزی است که تمام عمر آرزویش را داشته‌اند...