% 63

حمله به تایتان‌ -

فصل 4 - قسمت 1

Attack on Titan - S04 - E01
کارگردان:
نام قسمت: سوی دیگرِ اقیانوس زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

داستان طرفِ دیگر جنگ با تایتان‌ها