% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 2 - قسمت 3

Attack on Titan - S02 - E03
کارگردان: Kenji Imura نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: Southwestward زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پیشاهنگان به دنبال سوراخی در دیوار هستند در حالی که ارن و دیگران می‌فهمند ممکن است شخصی نزدیک همه پاسخ‌ها را پنهان کرده باشد.