% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 1 - قسمت 4

Attack on Titan - S01 - E04
کارگردان: Makoto Bessho نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: The Night of the Closing Ceremony: Humanity's Comeback, Part 2 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

دو سال می گذرد و زمان فارغ التحصیلی سربازان فرا می‌رسد. آنی مهارت خود را در یک جلسه ثابت می کند ، ژان آرزو دارد که در کنار پادشاه خدمت کند و...