% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 1 - قسمت 16

Attack on Titan - S01 - E16
کارگردان: Keisuke Ōnishi , Yasushi Muroya نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: What Needs to be Done Now: Eve of the Counterattack, Part 3 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

همه مظنون در تحقیقات هستند تا بفهمند چه کسی دو تایتان مورد آزمایش را کشته است. در همین حال، دانش آموزان کادر انتخاب می‌کنند که به کدام شاخه نظامی ملحق می‌شوند ، اما پس از وقایع دلخراش در حمله تراست، بسیاری از آن‌ها مطمئن نیستند که کدام شاخه را انتخاب کنند.