% 100

حمله به تایتان‌ -

فصل 3 - قسمت 15

Attack on Titan - S03 - E15
کارگردان: Hitomi Ezoe , Shingo Uchida , Mai Teshima , Norihito Takahashi نویسنده: Hiroshi Seko
نام قسمت: Descent زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

فاجعه‌ای بزرگ بر سر شهر شیگانشینا سقوط می‌کند...