-

حمله به تایتان‌ -

فصل 3 - قسمت 19

Attack on Titan - S03 - E19
کارگردان: Hitomi Ezoe , Mai Teshima نویسنده: Yasuko Kobayashi
نام قسمت: The Basement زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پیشاهنگ‌ها در مورد آن‌چه در مأموریت خود بدست آورده و از دست داده‌اند تأمل می‌کنند، با از بین رفتن دشمنان، سرانجام ارن و همراهانش وارد زیرزمین می‌شوند تا حقیقتی را کشف کنند که همه چیز را تغییر خواهد داد.