% 100

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 8

The Last Kingdom - S04 - E08
کارگردان:
نام قسمت: Episode 8 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Uhtred با اکراه آماده قدرت در Mercia است اما مخفیانه یک طرح متناوب را تدوین می کند. بریدا به حمله دانمارکی ها در حمله به ولزی ها پیوست.