% 100

آخرین پادشاهی -

فصل اول - قسمت 7

The Last Kingdom - S01 - E07
کارگردان: Peter Hoar نویسنده: Stephen Butchard
نام قسمت: Episode 7 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در نتیجه اقدامات خود در کورنوال ، اوترد و لئوفریک در یک مسابقه مرگ با هم روبرو می شوند. دانمارکی ها حمله به وسکس را آغاز می کنند.