-

آخرین پادشاهی -

فصل سوم - قسمت 8

The Last Kingdom - S03 - E08
کارگردان:
نام قسمت: Episode 8 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Uhtred برای تحقق نذرهای خود برای Brida ، بازگشت به وسكس را تهدید می كند. با نزدیک شدن عروسی سلطنتی ، آتلولد اختلاف را از سایه ها پخش می کند.