% 100

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 5

The Last Kingdom - S04 - E05
کارگردان:
نام قسمت: Episode 5 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Aethelred توبه كننده در حال مرگ است در حالی كه ealdormen وی برای كنترل Mercia شركت می كند و ادوارد از خواهرزاده خود Aelfwynn به عنوان تراشه معامله استفاده می كند.