-

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 1

The Last Kingdom - S04 - E01
کارگردان:
نام قسمت: Episode 1 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

Uhtred اخباری را دریافت می کند که دفاع ببانبورگ در اثر حملات اسکاتلندی تضعیف شده است و قصد دارد از حق تولد وی استفاده کند ، اما ادوارد از کمک امتناع می ورزد.