% 100

آخرین پادشاهی -

فصل سوم - قسمت 4

The Last Kingdom - S03 - E04
کارگردان:
نام قسمت: Episode 4 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اوترد توجه خود را به گرفتاری های اتلفلائید تبدیل می کند. آلفرد ادوارد را مجبور می کند تا با وظیفه خود روبرو شود. ارتش راگنار راهپیمایی می کند اما خیانت کنندگان از درون ظاهر می شوند.