-

آخرین پادشاهی -

فصل دوم - قسمت 3

The Last Kingdom - S02 - E03
کارگردان:
نام قسمت: Episode 3 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

اوترت خود را با تاجگذاری تازه آلفرد متحد می کند ، اما تعهد وی به پادشاه نوپا پیوند او با بریدا را به خطر می اندازد.