-

آخرین پادشاهی -

فصل دوم - قسمت 7

The Last Kingdom - S02 - E07
کارگردان:
نام قسمت: Episode 7 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

پس از حمله وایکینگ ها به واکسکس ، مخفیگاه ها در مخفیگاه ها رانده شدند ، سرانجام اوترد و آلفرد اصلاحاتی را انجام دادند و طرحی را برای گرفتن پادشاهی طراحی کردند.