-

آخرین پادشاهی -

فصل سوم - قسمت 9

The Last Kingdom - S03 - E09
کارگردان:
نام قسمت: Episode 9 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در پایان روزهای خود ، آلفرد اوترد را به اعتماد به نفس خود در مورد برنامه های خود برای آینده نامعلوم ادوارد سوق می دهد ، اما آلزویت با سیر متفاوتی را ترسیم می کند.