-

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 7

The Last Kingdom - S04 - E07
کارگردان:
نام قسمت: Episode 7 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

آلفوین از بیماری جاروب زمین رنج می برد. ادوارد مسیری غیرمنتظره رو به جلو را برای مرسیا پیشنهاد می کند. Brida توسط خویشاوند Cnut آزاد می شود.