-

آخرین پادشاهی -

فصل سوم - قسمت 1

The Last Kingdom - S03 - E01
کارگردان:
نام قسمت: Episode 1 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

سلامتی وی که ناتوان از ترس و میراثش است ، آلفرد برای مقابله با یک تهدید جدید به اوترد اعزام می کند: جنگجو شدید دانمارکی Bloodhair و جادوگرش Skade.