% 100

آخرین پادشاهی -

فصل سوم - قسمت 10

The Last Kingdom - S03 - E10
کارگردان:
نام قسمت: Episode 10 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

با نزدیک شدن به نزاع اوج و نزاع با دانمارکی ، ادوارد آزمایش نشده با سرنوشت Uhtred ، Wessex - و انگلیس تصمیمات سختی گرفت.