% 100

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 10

The Last Kingdom - S04 - E10
کارگردان:
نام قسمت: Episode 10 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

ادوارد وینچستر را محاصره می کند ، در حالی که منتظر تقویت آیتلففلد است ، اما اوترید متقاعد نشده است که فتح واقعاً هدف نهایی سیگتریگگر است.