% 100

آخرین پادشاهی -

فصل چهارم - قسمت 2

The Last Kingdom - S04 - E02
کارگردان:
نام قسمت: Episode 2 زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 12 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

به محض نزدیک شدن اوترد و افرادش به بابانبورگ ، پسر بد اخلاق وهتگر با ترفندهایی در آستین خود برمی گردد. خبر خیانت های Cnut به Wessex می رسد.