-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 7

Hospital Playlist - S01 - E07
کارگردان:
نام قسمت: قسمت هفتم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

یک مشکل پیش بینی نشده دقیقاً قبل از جراحی ، جئونگ وون را مجبور به تصمیم گیری سخت می کند.