-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 10

Hospital Playlist - S01 - E10
کارگردان:
نام قسمت: قسمت دهم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

در شرایط استرس زا ، جی هاک به دنبال جون وان است تا در مورد کار درست او را راهنمایی کند.