-

لیست پخش بیمارستان -

فصل اول - قسمت 5

Hospital Playlist - S01 - E05
کارگردان:
نام قسمت: قسمت پنجم زبان: زبان اصلی
کیفیت: 1080
مناسب برای 7 سال به بالا

فصل های سریال

داستان قسمت

جانگ گیئو-اول نمی تواند یک حرف مهربانانه از آن جئونگ بشنود و به نظر می‌رسد که او بسیار سرد است