دانلود اپلیکیشن
Yoo Yeon-seok

Yoo Yeon-seok

بازیگری فیلم1

پوستر اولدبوی
اولدبوی
Oldboy
2003

بازیگری سریال2

پوستر لیست پخش بیمارستان
لیست پخش بیمارستان
Hospital Playlist
2020
پوستر آقای آفتاب
آقای آفتاب
Mr. Sunshine
2018